Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 886/2006Usnesení NS ze dne 02.05.2006

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2006:20.CDO.886.2006.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 886/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněných a/ K. N., b/ F. K., c/ V. V., d/ M. P., proti povinnému L. T., za účasti manželky povinného M. T., zastoupené advokátkou, o zastavení exekuce, pro 600.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 19 Nc 7454/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2004, č. j. 22 Co 62/2004-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud dovoláním napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut návrh manželky povinného na zastavení exekuce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně povinného usnesením ze dne 20. července 2004, č. j. 19 Nc 7454/2002-59 vyzval, aby si ve lhůtě tří dnů od doručení výzvy zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu. Zároveň soud povinného upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Výzvě, která mu byla doručena dne 6. srpna 2004, povinný do dnešního dne nevyhověl.

Z ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Ostatním účastníkům, jež by měli na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2006

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru