Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 820/2005Usnesení NS ze dne 25.08.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.820.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 820/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Okresního soudu v Náchodě, se sídlem v Náchodě, Palachova 1302, proti povinnému J. F., pro 4.000,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. E 3022/2004, o dovolání M. F., matky povinného, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 12. 2004, č.j. 20 Co 419/2004-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Matka povinného, jenž 30. 6. 2005 dosáhl zletilosti, napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutím, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 13. 10. 2004, č.j. E 3022/2004-2, jímž Okresní soud v Náchodě nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. 2 Tm 4/2004, k vymožení 4.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny povinného.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyla M. F. zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 25. 2. 2005, č.j. E 3022/2004-26, ji soud prvního stupně vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o tom, jaké následky nastanou, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 7. 3. 2005, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru