Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 819/2007Usnesení NS ze dne 03.09.2007

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2007:20.CDO.819.2007.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 819/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci, oprávněného I. 11, s. r. o., zastoupeného advokátem proti povinnému M. Z., zastoupenému advokátem, pro 4 000 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha – západ, pod sp. zn. 1 Nc 2827/2004, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2005, č. j. 27 Co 367/2005-41, takto:

I.Dovolání se odmítá.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení ze dne 20. 8. 2004, č. j. 1 Nc 2827/2004-9 (jímž okresní soud nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. I. I., soudního exekutora), tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, žádnému z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně a uložil oprávněnému zaplatit povinnému náklady odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu o povinnosti zaplatit povinnému náklady odvolacího řízení napadl oprávněný dovoláním.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70).

Nejvyšší soud proto dovolání oprávněného podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. (povinnému v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. září 2007

JUDr. Miroslava Jirmanová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru