Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 808/2018Usnesení NS ze dne 03.04.2018

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.808.2018.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 808/2018

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Ž. M., P., zastoupeného J. M., obecnou zmocněnkyní, P., proti povinné R. D., P., zastoupené Mgr. Vítem Brožkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Na Kovárně č. 472/8, pro 1 467 716 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Škarpy, Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 206 Ex 30/10, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 16 Co 120/2015, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 16 Co 120/2015, kterým bylo potvrzeno usnesení soudní exekutorky JUDr. Dagmar Kuželové, Exekutorský úřad Praha 4, ze dne 27. února 2015, č. j. 046 Ex 30/10-165 (dražební vyhláška), podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, jako nepřípustné odmítl.

Povinná dovozuje přípustnost svého dovolání ze skutečnosti, že podle jejího názoru napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného a procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, a která zní, zda je podání žaloby pro zmatečnost způsobilým důvodem k odkladu exekuce. Povinná zastává názor, že důvody pro odklad exekuce je nutno posuzovat individuálně a nelze paušálně uvést, že některé procesní prostředky nemohou být důvodem odložení exekuce.

Nejvyšší soud předně uvádí, že podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání není ve věcech odkladu exekuce přípustné. Nadto odvolací soud své rozhodnutí na řešení dovolatelkou formulované otázky nezaložil, ale pouze nad rámec odvolacího přezkumu (což výslovně uvedl) dodal, že podání žaloby pro zmatečnost proti exekučnímu titulu není zásadně důvodem pro odložení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce.

Nejvyšší soud vysvětlil již v usnesení ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 53/2013, že dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., jestliže dovolatel jako důvod jeho přípustnosti předestírá dovolacímu soudu k řešení otázku hmotného nebo procesního práva, na níž rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2376/2013).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 4. 2018

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru