Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 767/2013Usnesení NS ze dne 25.04.2013

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.767.2013.1
Dotčené předpisy

§ 218 písm. c) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2130/13 ze dne 02.10.2013 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. et PhDr. Stanislav Balík


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 767/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněného R. K., zastoupeného JUDr. René Kryštofem, advokátem se sídlem v Brně, Luční 48, proti povinnému Pozemkovému fondu České republiky se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, identifikační číslo osoby 45797072, pro 295.258,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36 EXE 45187/2011, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze z 18. května 2012, č. j. 54Co 165/2012-76, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud změnil usnesení z 8. 11. 2011, č. j. 36 EXE 45187/2011-26, kterým okresní soud nařídil exekuci, tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, podal oprávněný dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb., a čl. II Přechodných ustanovení, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci krajský soud rozhodl o odvolání povinného 18. 5. 2012, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá skutečnosti, že povinnému (jednajícímu pověřeným zaměstnancem) náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo, v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2013

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru