Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 758/2005Usnesení NS ze dne 13.07.2005

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.758.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 758/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R. a.s., proti povinnému P. M., prodejem movitých věcí, pro 12.376,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 2 E 1280/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. června 2004, č. j. 28 Co 281/2004-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Proti usnesení odvolacího soudu, jež bylo povinnému doručeno 7. září 2004, podal povinný dne 14. prosince 2004 u soudu dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně ho vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení výzvy zvolil zástupcem advokáta, a aby si jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozhodnutí soudu druhého stupně. Zároveň soud povinného upozornil, že mu lhůta k podání dovolání uplynula dne 7. listopadu 2004 a že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která mu byla doručena dne 14. ledna 2005, však povinný nereagoval.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zák. č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19. března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř“).

Z ustanovení § 241 odstavec 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o opožděném (§ 240 o.s.ř.) dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2005

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru