Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 748/2017Usnesení NS ze dne 01.03.2017

HeslaZastoupení
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.748.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 748/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného města Mirotice, se sídlem v Miroticích, Náměstí Mikoláše Alše č. 18/4, identifikační číslo osoby 00249840, proti povinnému FELIX GREY, se sídlem v Rakovicích, č. 25, identifikační číslo osoby 27032337, pro vymožení povinnosti odstranit stavbu, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 13 EXE 220/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. srpna 2016, č. j. 24 Co 1593/2016-133, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. srpna 2016, č. j. 24 Co 1593/2016-133, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soud v Písku ze dne 3. ledna 2017, č. j. 13 EXE 220/2014-156, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 3. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru