Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 739/2013Usnesení NS ze dne 17.04.2013

HeslaDovolání
Přípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.739.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 739/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné CCRB a.s., se sídlem v Praze, Olivova 948/6, identifikační číslo osoby 247 23 576, zastoupené Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, proti povinnému: M. D´A., zastoupenému Mgr. Vladimírem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Mezibranská 5, pro 538.051,75 Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 22 E 15/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. července 2012, č. j. 14 Co 250/2012 - 29, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 11. 5. 2012, č. j. 22 E 15/2012 - 12, nařídil podle vykonatelného rozhodčího nálezu vydaného dne 20. 2. 2012 rozhodcem JUDr. Janem Brožem pod sp. zn. A/2011/01008, pravomocného dne 30. 3. 2012, k „uspokojení“ pohledávky oprávněné v částce 538.051,75 Kč s tam specifikovaným příslušenstvím, a pro „náhradu nákladů řízení“ ve výši 76.611,60 Kč, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinného, a to bytové jednotce č. v budově č.p., část obce Žižkov, zapsané na LV č. pro obec Praha, k.ú. Žižkov, a na spoluvlastnickém podílu o velikosti id. 325/10000 na společných částech domu č. p. a pozemku p.č., zapsaném na LV č. pro obec Praha, k.ú. Žižkov, s tím, že pořadí soudcovského zástavního práva se řídí dnem 11. 4. 2012, a dále rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 7. 2012, č. j. 14 Co 250/2012 - 29, k odvolání povinného usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (a článku II., bodu 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 13. července 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinný nemá na jejich náhradu právo a oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. dubna 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru