Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 719/2004Usnesení NS ze dne 28.04.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.719.2004.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 719/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Stavebního bytového družstva K. M., zastoupeného advokátem, proti povinným 1) J. V., a 2) V. V., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. E 4316/2000, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. srpna 2001, č.j. 47 Co 337/2001-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením bytu.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná V. V. včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena a dovolání trpělo i obsahovými vadami, soud prvního stupně ji opakovaně vyzval, aby si zvolila advokáta nebo aby požádala o ustanovení advokáta . Ve výzvě z 27. ledna 2004 ji k tomu stanovil lhůtu 14 dnů a upozornil ji, že nevyhoví-li jeho výzvě, bude dovolací řízení zastaveno (č.l. 44).

Na tuto výzvu, která ji byla doručena dne 5. února 2004, povinná neodpověděla.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/l963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (oprávněnému ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru