Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 701/2020Usnesení NS ze dne 12.03.2020

HeslaZastavení exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.701.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 701/2020-75

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné UNIQUE GROUP, s. r. o., se sídlem v Praze 2, Varšavská 715/36, identifikační číslo osoby 27844056, zastoupené JUDr. Davidem Veličkou, advokátem se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 3221/2, proti povinnému J. K., narozenému XY, zastoupenému Mgr. Ladislavem Kočkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 709/33, pro 4 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 48 EXE 4372/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 5. 2019, č. j. 12 Co 58/2019-32, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 28. 8. 2018, č. j. 48 EXE 4372/2016-16, kterým Okresní soud v Děčíně zamítl návrh povinného na částečné zastavení exekuce co do vydaného exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, ze dne 21. 12. 2017, č. j. 144 EX 8884/16-40.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť v době vydání rozhodnutí odvolacího soudu bylo předmětem exekučního řízení peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]. Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. 3. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru