Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 699/2010Usnesení NS ze dne 16.03.2010

HeslaPřípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.699.2010.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 o. s. ř.

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1273/10 ze dne 18.05.2010 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vlasta Formánková


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 699/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, se sídlem ve Frýdku-Místku, Palackého 115, proti povinnému J. K., za účasti manželky povinného M. K., pro 211.392,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 E 27/2009, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. srpna 2009, č. j. 10 Co 615/2009 - 18, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 27. 4. 2009, č. j. 29 E 27/2009 - 10, nařídil podle platebních výměrů OSSZ Frýdek-Místek č. 211/2005 ze dne 25. 8. 2005 a č. j. 33002/130/9014/23624/B1-549/07 ze dne 13. 6. 2007, k zajištění pohledávky oprávněné v celkové výši 211.392,- Kč, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinného a jeho manželky, jež jsou ve společném jmění manželů (SJM), ve výroku specifikovaných, pořadí pohledávek stanovil dnem 24. 2. 2009 a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 24. 8. 2009, č. j. 10 Co 615/2009 - 18, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podali povinný a jeho manželka dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 24. srpna 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného a jeho manželky podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelů (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. března 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru