Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 689/2005Usnesení NS ze dne 25.08.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.689.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 689/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v M. proti povinné H. K., za účasti manžela J. K., pro 44.944,- Kč zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 28 E 807/2003, o dovolání manžela povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 7. 2004, č.j. 10 Co 491/2004-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

J. K., manžel povinné, napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 1. 2004, č.j. 28 E 807/2003-5, jímž Okresní soud v Mostě nařídil podle rozhodnutí oprávněné ze dne 6. 12. 2002, č.j. 326/02/OSVČ/MS/Po, a platebního výměru ze dne 31. 1. 2003, č.j. 39/03/0SVČ/MS/PV, k uspokojení pohledávky 44.944,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl dovolatel zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 17. 2. 2005, č.j. 28 E 807/2003-24, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, předložil jeho plnou moc a jím sepsané dovolání; současně ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 2. 3. 2005, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru