Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 689/2004Usnesení NS ze dne 21.04.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.689.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 689/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného S. H. proti povinnému P. P., zastoupenému opatrovnicí V. V., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Jičíně, srážkami ze mzdy povinného pro 50.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. E 426/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. prosince 2002 č.j. 21 Co 263/2002-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včas dovolání. Vzhledem k tomu, že nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně jej vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání Soud povinného upozornil, že nevyhoví-li podmínce povinného zastoupení, bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu soudu, která byla doručena jeho opatrovnici ustanovené podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ o.s.ř.“), povinný nereagoval.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (oprávněnému ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 21. dubna 2004

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru