Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 685/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.685.2020.3
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 1,5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 685/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová č. 425/1, identifikační číslo osoby 27232433, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, proti povinnému O. T., narozenému dne XY, bytem XY, za účasti vydražitelky M. T., narozené dne XY, bytem XY, pro 5 341,50 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 167 EX 5368/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2019, sp. zn. 18 Co 109/2018, takto:

I. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 20 Cdo 685/2020, se zrušuje a dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Povinný napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2019, sp. zn. 18 Co 109/2018, jímž bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora ze dne 6. září 2017, č. j. 167 EX 5368/09-506, o udělení příklepu vydražitelce. Nejvyšší soud usnesením ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 20 Cdo 685/2020, podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Dodatečně vyšlo najevo, že povinný v průběhu dovolacího řízení (a to ještě předtím, než ve věci rozhodl Nejvyšší soud) dne 28. 2. 2020 zemřel. Řízení o pozůstalosti po povinném bylo zastaveno pro nedostatek majetku.

V dovolacím řízení tak nelze pokračovat, neboť dovolatel nemá žádné procesní nástupce (osoby, které by vstoupily do jeho práv a povinností, o něž v řízení jde). Jelikož dovolací řízení nebylo doposud pravomocně skončeno, zrušil dovolací soud též své usnesení ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 20 Cdo 685/2020, a dovolací řízení podle § 107 odst. 1, 5, § 243b o. s. ř. pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru