Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 685/2020Usnesení NS ze dne 11.03.2020

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.685.2020.2
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 685/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová č. 425/1, identifikační číslo osoby 27232433, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, proti povinnému O. T., narozenému dne XY, bytem XY, za účasti vydražitelky M. T., narozené dne XY, bytem XY, pro 5 341,50 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 167 EX 5368/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2019,

sp. zn. 18 Co 109/2018, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2019, sp. zn. 18 Co 109/2018, jímž bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora ze dne 6. září 2017, č. j. 167 EX 5368/09-506, o udělení příklepu vydražitelce, dovolací soud podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč

[§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]. Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 3. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru