Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 678/2013Usnesení NS ze dne 27.03.2013

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.678.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 678/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněné L. G., proti povinnému Ing. R. M., pro 20.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 10 Nc 8855/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 30. března 2010, č. j. 12 Co 786/2009-15:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud s poukazem na ustanovení § 44 odst. 10 exekučního řádu odmítl odvolání povinného proti usnesení z 12. 6. 2009, č. j. 10 Nc 8855/2009-9, kterým okresní soud nařídil exekuci, podal povinný dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb., a čl. II Přechodných ustanovení, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci krajský soud rozhodl o odvolání povinného 30. března 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.) a aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení odvolatele (§ 241b odst. 2, věta za středníkem o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O případné náhradě nákladů exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. března 2013

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru