Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 676/2020Usnesení NS ze dne 21.04.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.676.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3270/20


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 676/2020-325

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného J. T., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Irenou Jonákovou, advokátkou se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 14, proti povinnému V. V., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Květoslavou Vítkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Dobrovského 1157/25, pro 25 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 EXE 4626/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. 8. 2019, č. j. 40 Co 165/2019-141, takto:

Právní moc usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. 8. 2019, č. j. 40 Co 165/2019-141, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání povinného podaném proti tomuto usnesení.

Odůvodnění:

Proti výše specifikovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci (dále „odvolací soud“) podal povinný dovolání a současně navrhl, aby dovolací soud odložil jeho právní moc a vykonatelnost, neboť odvolací soud výše zmíněným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 19. 2. 2019, č. j. 51 EXE 4626/2012-97, kterým byla částečně zastavena exekuce vedená soudní exekutorkou JUDr. Marií Sárovou, Exekutorský úřad Jihlava, pod sp. zn. 079 EX 00338/12, ohledně částky 15 000 000 Kč, ve zbytku byl návrh povinného na zastavení exekuce zamítnut. Povinný se domnívá, že provedení exekuce do doby, než bude o podaném dovolání rozhodnuto, by mohlo vést k jeho nevratné újmě a ke zcela insolventní situaci. Jelikož je částka vymáhaná v exekuci mnohamilionová, může mít provádění exekuce zásadní vliv na vyživované dětí povinného. Jediný majetek, kterým disponuje, je jeho příjem ze závislé činnosti, když o všechen majetek přišel v rámci konkursu.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a rozhodl shora uvedeným výrokem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 4. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru