Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 673/2007Usnesení NS ze dne 24.10.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:20.CDO.673.2007.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 673/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného L. L., proti povinnému H. W., pro 44.265,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu

v Děčíně pod sp. zn. 17 Nc 3517/2002, o dovolání povinného H. W. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. 4. 2006, č.j. 35 Co 357/2006-59, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný H. W. napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 12. 2003, č.j. 17 Nc 3517/2002-32, jímž Okresní soud v Děčíně rozhodl, že na místo dosavadní oprávněné Č. s., a. s., vstupuje do řízení společnost L. L.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen

a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 15. 11. 2006, č.j. 17 Nc 3517/2002-70, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).

Na výzvu, která mu byla doručena 27. 11. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou

(k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle

§ 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87

a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2007

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru