Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 664/2005Usnesení NS ze dne 27.10.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.664.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 664/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a/ R. M. a b/ nezletilé A. M., zastoupené matkou R. M., proti povinnému Z. M., srážkami ze mzdy, pro výživné, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 9 E 265/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3.11.2004, č.j. 5 Co 2190/2004-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu podáním, v němž s ním nesouhlasí, a uvádí, že se „odvolává k Nejvyššímu soudu“.

Soud prvního stupně (považuje podání za dovolání) povinného usnesením, doručeným dne 16.2.2005, poučil o povinném zastoupení v dovolacím řízení a vyzval jej, aby ve lhůtě dvaceti dnů dovolání podle poskytnutého poučení doplnil; zároveň jej upozornil, že nevyhoví-li tomuto požadavku, bude dovolací řízení zastaveno.

Na tuto výzvu povinný neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

I kdyby byl dovozený nedostatek podmínky dovolacího řízení odstraněn, mohlo být dovolání přípustné jen za předpokladů, vyslovených v ustanovení § 238a odst. 1 písm. c/, odst. 2, resp. § 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3 o.s.ř., tj. dospěl-li by Nejvyšší soud k závěru, že napadené rozhodnutí je zásadního právního významu. Tomu - z pohledu dovolatelem uplatněných důvodů - nic nenasvědčuje.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněným však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Vladimír Kůrka,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru