Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 660/2003Usnesení NS ze dne 27.05.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.660.2003.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 660/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka

ve věci nařízení exekuce a pověření exekutora oprávněné T. Ú. n. L., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému K. L., pro 4.786,- Kč s příslušenstvím, vedené

u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 6715/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30.10.2002, č.j.

11 Co 442/2002-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci dle zákona č. 120/2001 Sb.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání; soud prvního stupně jej usnesení, doručeným dne 26.2.2003, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a předložil jím sepsané dovolání. Do dnešního dne se tak nestalo.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř., ve znění zákona č. 120/2004 Sb., plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází ze situace, kdy povinný

z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu nárok, však (podle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly

(§ 146 odst. 2, věta první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru