Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 654/2013Usnesení NS ze dne 17.04.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.654.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 654/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Ing. J. S., zastoupeného JUDr. Lubomírem Rokytou, advokátem se sídlem v Bílovci, Slezské nám. 14, proti povinnému M. V., pro 15.720,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 3854/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. ledna 2013, č. j. 9 Co 15/2013 - 62, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením krajský soud podle § 218c o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 (nesprávně uvedeno do 31. 12. 2012) odmítl jako objektivně nepřípustné odvolání povinného proti usnesení ze dne 14. 12. 2012, č. j. 26 EXE 3854/2012 - 50, kterým Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl, že soudní exekutor JUDr. Jiří Fišer, se sídlem Exekutorského úřadu v Novém Jičíně, není vyloučen z provedení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 26. 5. 2012, č. j. 26 EXE 3854/2012 - 11.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 7., části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 16. ledna 2013, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013, a dospěl k závěru, že dovolání podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4.

Podle § 229 odst. 4 o. s. ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost.

Z výše citované právní úpravy vyplývá, že dovolání povinného proti usnesení, jímž odvolací soud jako nepřípustné odmítl odvolání povinného proti usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl, že soudní exekutor není vyloučen z provedení exekuce, není podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. přípustné.

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako nepřípustné odmítl, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. dubna 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru