Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 647/2017Usnesení NS ze dne 20.02.2017

HeslaZastavení exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.647.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 42 odst. 3 o. s. ř.

§ 218a o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 647/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné L. T., zastoupené JUDr. Dagmar Satrapovou, advokátkou se sídlem v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 76, proti povinnému J. T., pro 12 700 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 21 EXE 146/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 3. 2016, č. j. 17 Co 341/2015-100, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 4. 9. 2015, č. j. 21 EXE 146/2014-82, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 25. 1. 2016, č. j. 21 EXE 146/2014-95, odmítl návrh povinného (ze dne 4. 11. 2014 na zastavení exekuce). Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení odvolacího soudu bylo povinnému doručeno do datové schránky dne 14. 3. 2016 (viz potvrzení o dodání a doručení do datové schránky na č. l. 102) a posledním dnem dvouměsíční lhůty pro podání dovolání ve smyslu § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „o. s. ř.“), bylo pondělí 16. 5. 2016. Povinný dovolání podal do datové schránky soudu prvního stupně až dne 14. 6. 2016 (viz záznam o ověření elektronického podání na č. l. 114), tedy po marném uplynutí dovolací lhůty.

K podání povinného doručenému v elektronické podobě (emailem) dne 14. 5. 2016 na elektronickou podatelnu Okresního soudu v Jičíně nelze přihlížet, neboť nebylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 42 odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném do 18. 9. 2016) a následně nebylo ve smyslu § 42 odst. 2 o. s. ř. ve lhůtě 3 dnů doplněno předložením originálu či písemným podáním shodného znění.

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 243c odst. 3 věty první, § 218a a § 243f odst. 2 o. s. ř. a dovolání pro opožděnost odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.). Současně dovolací soud připomíná, že dovolání by nebylo přípustné ani podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., dle něhož dovolání není přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč. V souzené věci je exekuce vedena pro pohledávku ve výši 12 700 Kč s příslušenstvím.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru