Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 638/2003Usnesení NS ze dne 27.05.2004

KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.638.2003.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 638/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka

ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení

v Š. proti povinnému J. M., zřízením soudcovského zástavního práva, pro 7.340.838,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn.

E 981/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.4.2002, č.j. 8 Co 326/2002-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na spoluvlastnickém podílu povinného k označeným nemovitostem.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, které bylo na základě plné moci sepsáno JUDr. P. J., současně jeho zaměstnancem.

Jelikož povinný nebyl zastoupen advokátem, dovolací soud jej usnesením, doručeným dne 23.5.2003, vyzval, aby si ve lhůtě dvou týdnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Podáním ze dne ze dne 3.6.2003 dovolatel požádal o prodloužení stanovené lhůty o deset dnů, a v přípisu ze dne 9.9.2003 pak dal najevo, že výzvě soudu vyhovět nemíní, neboť okolnost, že coby „podnikatelský subjekt“ (fyzická osoba) nemůže být zastoupen svým zaměstnancem, považuje za „diskriminační“.

Nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení do dnešního dne odstraněn nebyl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř., ve znění zákona č. 120/2004 Sb., plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

Ustanovení § 241 o.s.ř. Nejvyšší soud za „diskriminační“ nepovažuje; na roveň právnické osobě, zaměstnávající zaměstnance s právnickým vzděláním, je fyzická osoba dovolatele (podnikatele) postavena v případě, kdy sama právnickým vzděláním disponuje. Další případy, kdy dovolatel nemusí splňovat podmínku právnického vzdělání, jsou, počínaje občanským soudním řádem, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. - odkazy na jeho ustanovení § 21, § 21a, resp. § 21 b - již zřetelně vyhrazeny situacím dovolatelů, jimiž jsou osoby právnické, nikoli fyzické (normativně tak byl vystižen závěr, k němuž předtím směřovala soudní praxe); občanský soudní řád, ve znění zákona č. 120/2004 Sb., je v ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) resp. b) již jednoznačný zcela.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru