Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5843/2016Usnesení NS ze dne 03.01.2017

HeslaVady podání
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5843.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5843/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Komerčního spořitelního a úvěrního družstva DOMOV v likvidaci, se sídlem v Praze 9, Uherská č. 618, identifikační číslo osoby 26156245, zastoupeného Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem se sídlem ve Svinařově, Hlavní č. 241, proti povinnému R. K., T., pro 73 179 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 Nc 246/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě ze dne 28. dubna 2016, č. j. 54 Co 189/2016-45, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud posoudil podání povinného ze dne 1. července 2016 jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 28. dubna 2016, č. j. 54 Co 189/2016-45, a řízení o tomto dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvy Okresního soud v Třebíči ze dne 1. srpna 2016, č. j. 1 Nc 246/2005-55, a ze dne 13. října 2016, č. j. 1 Nc 246/2005-64, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 1. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru