Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5779/2016Usnesení NS ze dne 26.01.2017

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5779.2016.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5779/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. H., proti povinnému F. H., pro dlužné výživné, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 24 E 337/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. června 2014, č. j. 49 Co 148/2014-142, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím podle § 43 odst. 2 a § 211 o. s. ř. odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 29. 4. 2013, č. j. 24 E 337/2009-129, kterým Okresní soud v Kroměříži zastavil řízení pro pohledávku 4564 Kč, ve zbývající části návrh na zastavení zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Proto Nejvyšší soud v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl. Za této situace se dovolací soud nezabýval (ne)splněním podmínky povinného zastoupení odvolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 větu za středníkem ve spojení s § 241 o. s. ř.).

Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru