Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5648/2016Usnesení NS ze dne 17.01.2017

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5648.2016.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5648/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou ve věci navrhovatelky T. R., označené jako obnova řízení a pro zmatečnost i nesprávný postup a dovolání neplatnosti právních úkonů, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Obvodního soudu Praha 4 ze dne 26. 7. 2016, č. j. 10 Nc 14/2015-95, takto:

Řízení o dovolání navrhovatele se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o podání navrhovatelky ze dne 10. 9. 2016 označené jako „dovolání“ proti usnesení Obvodního soudu Praha 4 ze dne 26. 7. 2016, č. j. 10 Nc 14/2015-95, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil, neboť zde není soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání navrhovatele proti rozhodnutí Obvodního soudu Praha 4 jako soudu prvního stupně a nikoliv soudu odvolacího.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze jako soudu prvního stupně občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 85, ročník 2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 139, ročník 2002).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru