Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5535/2017Usnesení NS ze dne 01.12.2017

HeslaDovolání
Exekuce
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5535.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5535/2017-140

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Českomoravské stavební spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská č. 3218/169, identifikační číslo osoby 49241397, zastoupené Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady č. 794/45, proti povinným: 1) J. V., B., 2) J. V., B. – J., a 3) H. V., B. – J., o návrhu na zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 1151/2013, o dovolání povinné 3) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. dubna 2016, č. j. 12 Co 35/2016-87, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné 3) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. dubna 2016, č. j. 12 Co 35/2016-87, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelka i přes výzvu Okresního soudu v Blansku ze dne 9. října 2017, č. j. 9 EXE 1151/2013-132, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 12. 2017

JJUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru