Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 550/2010Usnesení NS ze dne 16.03.2010

HeslaPodmínky řízení
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.550.2010.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 550/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, adresa pro doručování: Územní pracoviště VZP ČR Sokolov, Boženy Němcové 2065, IČ 411 97 518, proti povinnému J. K. pro 159.328,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 27 E 212/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. června 2009, č. j. 15 Co 256/2009 - 14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 14. 4. 2009, č. j. 27 E 212/2009 - 9, jímž okresní soud nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 18. 6. 2002, sp. zn. 2 T 224/99, vydaného ve prospěch pohledávky oprávněné ve výši 159.328,- Kč, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinného ve výroku usnesení blíže specifikovaných s tím, že nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na tyto nemovitosti se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, a kterým dále rozhodl o nákladech řízení, o soudním poplatku a o určení pořadí soudcovského zástavního práva dnem 20. 3. 2009.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 26. 9. 2009, č. j. 27 E 212/2009 - 18, byl povinný vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, a současně byl poučen o tom, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Uvedené usnesení povinný osobně převzal dne 2. 11. 2009, výzvě okresního soudu však dosud nevyhověl a ani netvrdil, že má právnické vzdělání.

Dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevnikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. března 2010

JUDr. Olga Puškinová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru