Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5488/2016Usnesení NS ze dne 15.02.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5488.2016.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5488/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Statutární město Teplice, se sídlem v Teplicích, náměstí Svobody č. 2/2, identifikační číslo osoby 002 66 621, proti povinné L. J., zastoupené JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem se sídlem v Teplicích, Dubská č. 390/4, pro 1 900 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích, pod sp. zn. 45 EXE 2282/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 5. 2016, č. j. 12 Co 928/2015-39, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 5. 2016, č. j. 12 Co 928/2015-39, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“ (srov. článek II, bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 139/2015 a článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 164/2015 Sb.), neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (plnění představuje vymáhaná pohledávka oprávněného ve výši 1 900 Kč s příslušenstvím, přičemž k příslušenství se při zkoumání přípustnosti dovolání nepřihlíží – viz § 238 odst. 1 písm. c/ věta za středníkem o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (viz § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. února 2017

JUD. Zbyněk Poledna

předsedy senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru