Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5481/2017Usnesení NS ze dne 01.12.2017

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5481.2017.1
Dotčené předpisy

§ 214b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5481/2017-78

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická č. 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému M. Z., t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, náměstí Míru č. 55, Valdice, pro 218 236 Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné, pod sp. zn. 46 EXE 2074/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. května 2017, č. j. 9 Co 178/2017-49, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. května 2017, č. j. 9 Co 178/2017-49, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), a to ani přes výzvu Okresního soudu v Karviné ze dne 15. srpna 2017, č. j. 46 EXE 2074/2015-57. Jeho žádost o ustanovení zástupce byla usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 19. září 2017 pravomocně zamítnuta.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 12. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru