Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5420/2008Usnesení NS ze dne 30.05.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.5420.2008.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5420/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Apston Capital Ltd., se sídlem 4th Flor, Hannover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Irsko, identifikační číslo osoby 408579, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, proti povinným 1) V. L., 2) M. L., zastoupeným Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem v Příbrami II, Balbínova 384, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 1 E 227/99, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze z 28. 5. 2007, č. j. 20 Co 214/2007-395, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu z 26. ledna 2011, č. j. 20 Cdo 5420/2008-539 se opravuje tak, že správné označení oprávněného zní: Apston Capital Ltd., se sídlem 4th Flor, Hannover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Irsko, identifikační číslo osoby 408579, správné označení povinných zní: 1) V. L. a 2) M. L.

Odůvodnění:

Usnesením z 26. ledna 2011, č. j. 20 Cdo 5420/2008-539 Nejvyšší soud odmítl dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze z 28. května 2007, č. j. 20 Co 214/2007-395.

Při vyhotovení usnesení došlo k chybám v psaní v záhlaví usnesení (bylo nesprávně uvedeno identifikační číslo oprávněného, číslo domu povinných a datum narození druhé povinné).

Nesprávnosti, které se vyskytnou v záhlaví rozhodnutí, nedotýkající se výroku, soud opraví tak, že chybu odstraní v originálu rozhodnutí založeném ve spise a ve stejnopisech rozhodnutí. Není-li možné tímto způsobem opravit chybu ve všech stejnopisech rozhodnutí (např. proto, že všichni účastníci nepředloží soudu jim doručené písemné stejnopisy rozhodnutí k opravě), provede soud potřebnou opravu také v těchto případech usnesením. V zájmu právní jistoty proto Nejvyšší soud vydal opravné usnesení, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2013

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru