Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5390/2015Usnesení NS ze dne 01.02.2016

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5390.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5390/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33, identifikační číslo osoby 45317054, proti povinným 1) J. R., M. K., a 2) J. R., tamtéž, pro 2 293 732,70 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorský úřad Brno-město, pod sp. zn. 009 Ex 1752/07, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. května 2013, sp. zn. 26 Co 521/2012, takto:

Řízení o dovolání povinných se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. května 2013, sp. zn. 26 Co 521/2012, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelé i přes výzvu soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorský úřad Brno-město, ze dne 19. srpna 2013, č. j. 009 EX 1752/07

-120, nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru