Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 539/2017Usnesení NS ze dne 04.04.2017

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.539.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 539/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Duhová č. 1/425, identifikační číslo osoby 272 32 433, zastoupené Mgr. Jaroslav Trkovský, advokátem se sídlem v Lounech, náměstí Míru č. 124, proti povinné A. H., S., pro 65 230,38 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 16 EXE 448/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Co 444/2015-388, takto:

I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Co 444/2015-388, potvrdil usnesení ze dne 5. 3. 2015, č. j. 16 EXE 448/2010-303, kterým Okresní soud v Jičíně odmítl podání povinné ze dne 6. 12. 2012, doručené okresnímu soudu dne 10. 12. 2012, pro vady, když povinná i přes výzvu soudu k odstranění vad podání, konkrétně nespecifikovala místně a věcně příslušný soud k projednání žaloby pro zmatečnost a žaloby na obnovu řízení. Žádnému z účastníků nebylo nepřiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním a požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Její žádost Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 10. 3. 2015, č. j. 16 EXE 448/2010-353, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Co 445/2015-391, zamítl.

Nejvyšší soud nejprve posoudil, zda jsou u žalobkyně splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a dospěl ve svém rozhodnutí ze dne 4. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 537/2017-455, k závěru, že nikoli.

Nadále zůstává nesplněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Dovolání nebylo sepsáno advokátem, přitom ze spisu nevyplývá, že by žalobkyně sama měla právnické vzdělání, Nejvyšší soud žalobkyni zástupce pro dovolací řízení rovněž neustanovil a ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo ani přes řádnou výzvu soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, č. j. 20 Cdo 539/2017-443), když podáním došlým dovolacímu soud dne 29. 3. 2017 povinná vytčenou vadu neodstranila. Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. článek II, bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 139/2015 a článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 164/2015 Sb.) – dále též jen „o. s. ř.“, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. dubna 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru