Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5347/2016Usnesení NS ze dne 11.01.2017

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5347.2016.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5347/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Ivany Kudrnové v exekuční věci oprávněného P. B., zastoupeného Mgr. Miloslavem Jančíkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Růžová 307, proti povinnému L. N., pro 43 595 Kč, vedené u soudní exekutorky Mgr. Jany Kalistové, Exekutorský úřad Praha 8, pod sp. zn. 182 EX 131/16, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně- pobočky ve Zlíně ze dne 15. 9. 2016, č. j. 58 Co 167/2016-57, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 13. 4. 2016, č. j. 182 EX 131/16-26, kterým soudní exekutorka udělila povinnému pořádkovou pokutu ve výši 50 000 Kč.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, protože usnesením odvolacího soudu bylo rozhodnuto o pořádkovém opatření (§238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.). S ohledem na výsledek dovolacího řízení je proto bezpředmětné zabývat se žádostí povinného o ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru