Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5325/2016Usnesení NS ze dne 01.02.2017

HeslaDovolání
Exekuce
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5325.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5325/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinnému T. N. X., pro 171 859,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 64 EXE 418/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2016, č. j. 12 Co 175/2016-279, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2016, č. j. 12 Co 175/2016-279, kterým potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. února 2016, č. j. 64 EXE 418/2010-201, o zastavení exekuce nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25. května 2010, č. j. 64 EXE 418/2010-12, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelkou podáním ze dne 24. ledna 2017 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 2. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru