Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5280/2016Usnesení NS ze dne 14.02.2017

HeslaExekuce
Zastoupení
Dovolání
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5280.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5280/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem v Ostravě – Vítkovicích, Jeremenkova 161/11, identifikační číslo osoby 47672234, zastoupené JUDr. Annou Antlovou, advokátkou se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sadová 2650/20, proti povinnému Bc. L. R., pro 126 595 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 4091/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2015, č. j. 9 Co 873/2015-159, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 5. 2015, č. j. 26 EXE 4091/2012-150, kterým Okresní soud ve Frýdku-Místku odmítl podání povinného ze dne 14. 8. 2012, doplněné podáním ze dne 5. 2. 2015, v části návrhu na zastavení exekuce (výrok I.), odmítl podání povinného ze dne 14. 8. 2012, doplněné podáním ze dne 5. 2. 2015, v části dovolání neplatnosti právního úkonu (výrok II.), zastavil řízení o části podání povinného ze dne 14. 8. 2012, doplněné podáním ze dne 5. 2. 2015, o podané námitce proti exekučnímu příkazu (výrok III.) a zastavil řízení o části podání povinného ze dne 14. 8. 2012, doplněné podáním ze dne 5. 2. 2015, o podané námitce proti příkazu k úhradě nákladů exekuce a na náklady oprávněného (výrok IV.)

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 3. 6. 2016, č. j. 26 EXE 4091/2012-249, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 8. 2016, č. j. 9 Co 600/2016-271, byla zamítnuta žádost povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 10. 2016).

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. února 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru