Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 526/2000Usnesení NS ze dne 11.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.526.2000.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 526/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně A. P., proti žalované P. P., o určení neúčinnosti úpisu akcií a zaplacení 240.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského obchodního soudu v Praze pod sp. zn. 33 Cm 168/97, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. října 1999, č.j. 7 Cmo 683/99-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala včasné dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze. Podáním ze dne 27. 8. 2001, došlým Nejvyššímu soudu 30. srpna 2001, vzala žalobkyně (zastoupena advokátem) dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, žalované však žádné prokazatelné náklady v tomto řízení nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, ve spojení s § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 věty první o.s.ř., výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2001

JUDr. Pavel Krbek.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru