Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5239/2016Usnesení NS ze dne 11.01.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5239.2016.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 218a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5239/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Ing. J. R., zastoupeného Mgr. Petrem Pleštilem, advokátem se sídlem v Praze 5, Ovčí hájek č. 2172/42, proti povinnému GRAPE SC, a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská č. 621/34, identifikační číslo osoby 25708783, zastoupenému JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí č. 28, pro 40 582,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 EXE 326/2013, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2014, č. j. 23 Co 83/2014-86, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 4. 10. 2013, č. j. 49 EXE 326/2013-65, kterým obvodní soud zamítl návrh povinného ze dne 21. 5. 2013 na zastavení exekuce.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Usnesení odvolacího soudu bylo právnímu zástupci povinného doručeno dne 10. 3. 2014 (viz čl. 88 spisu), který podal proti němu dovolání dne 19. 5. 2014 (srov. čl. 119 a násl.). Dovolání tak bylo zjevně podáno po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 3 a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.

Nadto Nejvyšší soud uvádí, že i kdyby dovolání bylo včasné, není přípustné, protože usnesením odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). I zde platí to, co již bylo zmíněno v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. ledna 2017 sp. zn. 20 Cdo 5241/2016.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru