Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5220/2017Usnesení NS ze dne 28.11.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5220.2017.1
Dotčené předpisy
§ 238 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5220/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny, a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné SECAPITAL S.à.r.l. se sídlem v Lucemburku, Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653, Lucemburské velkovévodství, reg. č. B108305, zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží č. 280/23, proti povinnému L. M., P., pro 4.339,50,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Evy Koutníkové, Exekutorský úřad Znojmo, pod sp. zn. 193 EX 2959/16, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2017, č. j. 12 Co 101/2017-78, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2017, č. j. 12 Co 101/2017-78, kterým potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. ledna 2017, č. j. 52 EXE 1033/2016-60, o zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena, a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru