Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5031/2017Usnesení NS ze dne 27.11.2017

HeslaZastavení exekuce
Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5031.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5031/2017-167

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 969/33, identifikační číslo osoby 45317054, proti povinnému M. N., zastoupenému Mgr. Janem Ambrožem, advokátem se sídlem v Plzni, Prešovská 337/6, pro 95 058,48 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 2210/2015, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 11 Co 365/2016-72, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 15. 6. 2016, č. j. 68 EXE 2210/2015-39, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl návrh na zastavení exekuce.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dne 7. 11. 2016 dovolání, které následně prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 12. 10. 2017 vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru