Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4892/2017Usnesení NS ze dne 27.11.2017

HeslaExekuce
Zastoupení
Zastavení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4892.2017.1
Dotčené předpisy
§ 241 o. s. ř.|§ 104 odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4892/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému V. Š., Č. Ú., pro 232 798 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Ivo Luhanem, Exekutorský úřad Praha 1, pod sp. zn. 099 EX 5391/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2017, č. j.

20 Co 272/2017-299, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 11. 5. 2017, č. j. 099 EX 5391/09-287, kterým soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, rozhodl, že z rozdělované podstaty 153 408,83 Kč se pohledávky věřitelů uspokojí v pořadí a výši: 1. pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce v částce 33 647 Kč a 2. pohledávka oprávněné k částečnému zaplacení v částce 119 761,83 Kč.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 20. 9. 2017, č. j. 099 EX 5391/09-305, soudní exekutor vyzval povinného, aby si ve lhůtě 15 dní od doručení zvolil pro zastupování v dovolacím řízení advokáta s tím, že dovolání musí být advokátem sepsáno. Výzva byla povinnému doručena dne 25. 9. 2017, dovolatel však nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ani nepožádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, přestože byl o této možnosti soudním exekutorem poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudního exekutora nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru