Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 479/2020Usnesení NS ze dne 20.02.2020

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.479.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 479/2020-82

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Milevská 2095/5, identifikační číslo osoby 70099618, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, proti povinnému R. P., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Michalem Gottwaldem, advokátem se sídlem v Krásné Lípě, Masarykova 38/18, pro 7 268 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 48 EXE 5948/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. ledna 2018, č. j. 14 Co 12/2018-28, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci Krajský soud v Ústí nad Labem (dále „odvolací soud“) usnesením ze dne 23. 1. 2018, č. j. 14 Co 12/2018-28, potvrdil k odvolání povinného usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 31. 8. 2017, č. j. 48 EXE 5948/2016-19, ve výroku o zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, o němž Nejvyšší soud rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, tak, že dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 písm. c) o. s. ř. odmítá pro nepřípustnost, protože v době vydání rozhodnutí odvolacího soudu bylo předmětem exekučního řízení peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč (viz znění § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. se zřetelem k výši oprávněnou vymáhané pohledávky, k jejímuž příslušenství se nepřihlíží).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (srov. § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 2. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru