Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 478/2005Usnesení NS ze dne 02.06.2005

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.478.2005.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 478/2005-67

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr.Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Stavebního bytového družstva P., zastoupeného advokátem, proti povinnému J. V., o nařízení exekuce, pro 2.572.- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 Nc 10297/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.března 2003, č.j. 9 Co 1581/2003 - 16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci a jejím provedením pověřil určeného exekutora.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně jej vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud povinného upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která byla mu doručena 22.října 2004, povinný neodpověděl.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zák. č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19.března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ o.s.ř.“).

Z ustanovení § 241 odstavec 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavec 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 , § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady, které by měly vztah k výsledku dovolacího řízení, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 2. června 2005

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru