Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4765/2015Usnesení NS ze dne 19.10.2016

HeslaExekuce
Prodej movitých věcí a nemovitostí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.4765.2015.3
Dotčené předpisy

§ 243e odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4765/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného A. H. (O. G.), P., zastoupeného JUDr. Pavlem Bergerem, advokátem se sídlem v Praze 10, Bělocerkevská 1037/38, proti povinnému Mgr. J. O., P., t. č. ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, zastoupenému Mgr. Radkem Vachtlem, advokátem se sídlem v Praze 3, Laubova 1729/8, pro 8 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, LL. M., Exekutorský úřad Praha 7, pod sp. zn. 063 EX 2153/09, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2015, č. j. 16 Co 311/2015-235, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2016, č. j. 16Co 147/2016-847, a usnesení soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, Exekutorský úřad Praha 7, ze dne 15. 3. 2016, č. j. 063 EX 2153/09-736, se zrušují.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL. M., Exekutorský úřad Praha 7, usnesením ze dne 1. 6. 2015, č. j. 063 EX 2153/09-191, stanovil výslednou cenu ve výroku uvedených nemovitých věcí částkou 439 000 Kč, vycházeje ze závěrů znaleckého posudku č. 5606/2011 ze dne 12. 12. 2011, včetně dodatku ze dne 5. 6. 2015. Ztotožnil se s postupem, na základě kterého znalec nemovité věci ocenil, i s jeho závěry a uvedl, že nebyla zjištěna existence věcných břemen, výměnků ani nájemních, pachtovních či předkupních práv.

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora potvrdil.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 27. 6. 2016, sp. zn. 20 Cdo 4765/2015, zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2015, č. j. 16 Co 311/2015-235, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M., Exekutorský úřad Praha 7, ze dne 1. 6. 2015, č. j. 063 EX 2153/09-191, o výsledné ceně nemovitých věcí.

Následně Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 7. 2016, č. j. 16Co 147/2016-847, potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila ze dne 15. 3. 2016, č. j. 063 EX 2153/09-736, kterým soudní exekutor udělil příklep na vydražené nemovité věci vydražitelce Mgr. M. M.

Podle § 243e odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013, dovolací soud zruší též další rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, která jsou na zrušovaném rozhodnutí odvolacího soudu závislá.

Protože k dražbě nemovitých věcí a k udělení příklepu lze přistoupit až poté, co usnesení o ceně nabude právní moci (§ 336b odst. 1 o. s. ř.), je nepochybné, že rozhodnutí o udělení příklepu je závislé na zrušovaném rozhodnutí odvolacího soudu o ceně nemovitých věcí.

Nejvyšší soud proto postupoval podle citovaného ustanovení občanského soudního řádu, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2016, č. j. 16Co 147/2016-847, a usnesení soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila ze dne 15. 3. 2016, č. j. 063 EX 2153/09-736, zrušil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. října 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru