Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4750/2016Usnesení NS ze dne 09.11.2016

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.4750.2016.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4750/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Intrum Justitia, s. r. o., se sídlem v Praze, Prosecká 851/64, identifikační číslo osoby 25083236, zastoupené Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem v Praze, 7. května 1109/26, proti povinnému Bc. L. R., P., pro 29 977 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 27 EXE 2310/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2012, č. j. 9 Co 77/2012-102, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 28. 4. 2011, č. j. 27 EXE 2310/2011-26, kterým Okresní soud ve Frýdku-Místku nařídil exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 29 977 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 2. 10. 2006, č. j. 46 861/2006-638/III.VYŘ., a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (srov. část první čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že dovolání není přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl [§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c) o. s. ř.], aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.)

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. listopadu 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru