Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4695/2017Usnesení NS ze dne 17.10.2017

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4695.2017.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4695/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Raiffeisen stavební spořitelny a.s. se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2747/99, identifikační číslo osoby 49241257, proti povinnému K. L., Z., za účasti manželky povinného Z. L., J, pro 748 78,52 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Jany Jarkové, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 207 EX 807/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. června 2017, č. j. 26 Co 274/2016 – 123, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Brně potvrdil v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky, Exekutorský úřad Zlín, ze dne 25. dubna 2016, č. j. 77 EX 807/13-85.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení odvolacího soudu bylo doručeno zástupci povinného prostřednictvím datové schránky dne 4. 7. 2017 a posledním dnem dvouměsíční lhůty pro podání dovolání ve smyslu § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, bylo pondělí 4. září 2017. Povinný dovolání podal prostřednictvím datové schránky až dne 18. 9. 2017, tedy po marném uplynutí dovolací lhůty.

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 243c odst. 3 věty první, § 218a a § 243f odst. 2 o. s. ř. a dovolání pro opožděnost odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 10. 2017

JUDr. Karel Svoboda, PhD.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru