Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4685/2007Usnesení NS ze dne 22.09.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:20.CDO.4685.2007.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4685/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. O. C. R., a.s., proti povinnému P. S., pro 7.902,- Kč, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 Nc 3620/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 3. 2007, č.j. 26 Co 78/2007-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 25. 10. 2006, č.j. 118 EX 222/05-11, kterým provedením exekuce pověřený soudní exekutor Mgr. J. J. rozhodl, že v řízení bude nadále namísto dosavadní oprávněné E. P., spol. s r.o. pokračováno se společností T. O. C. R., a. s.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 16. 8. 2007, č.j. 17 Nc 3620/2005-43, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích nevyhovění výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 27. 8. 2007, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru