Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4654/2018Usnesení NS ze dne 02.01.2019

HeslaDovolání
Exekuce
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4654.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4654/2018-171

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné České republiky - Krajský soud v Ostravě se sídlem v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 1835/34, identifikační číslo osoby 00215732, proti povinnému F. R., narozenému dne XY, bytem v XY, pro 84 142 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 12124/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. srpna 2017, č. j. 9 Co 516/2017-137, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. srpna 2017, č. j. 9 Co 516/2017-137, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. prosince 2017, č. j. 97 EXE 12124/2014-144, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). Žádost povinného o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. března 2018, č. j. 97 EXE 12124/2014-161.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 1. 2019

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru