Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4647/2017Usnesení NS ze dne 17.10.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4647.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4647/2017-74

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené JUDr. Zdeňkem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská č. 895/6, proti povinnému L. B., D., pro 3 082 Kč s příslušenstvím, o návrhu povinného na zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 EXE 1629/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 28. června 2017, č. j. 15 Co 241/2017-58, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3. o. s. ř.) :

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře v záhlaví označeným rozhodnutím k odvolání povinného potvrdil usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 16. 3. 2017, č. j. 4 EXE 1629/2016-41, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinného, aby exekuce vedená na základě pověření soudního exekutora, které vydal Okresní soud v Táboře dne 10. 11. 2016, č. j. 4 EXE 1629/2016-21, byla zastavena.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] – odvolací soud rozhodoval ve věci zastavení exekuce nařízené k vymožení částky 3 082 Kč s příslušenstvím (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 187/2017). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 10. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru