Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4630/2009Usnesení NS ze dne 23.09.2010

HeslaVýkon rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.4630.2009.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4630/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné G. M., zastoupené JUDr. Jarmilou Zichovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova 2c, proti povinnému Ing. V. Š., prodejem nemovitostí, pro 27 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 16 E 1070/2001, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2008, č. j. 12 Co 1137/2007-74, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud Brno-venkov usnesením ze dne 17. 10. 2007, č. j. 16 E 1070/2001-54, výrokem I. zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, nařízeného usnesením téhož soudu ze dne 31. 12. 2001, č. j. 16 E 1070/2001-3, a povinnému uložil zaplatit oprávněné na nákladech této fáze řízení 7 145,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám jejího zástupce.

Krajský soud shora napadeným rozhodnutím usnesení okresního soudu v části výroku o věci samé ohledně částky 27 000,- Kč s 14 % úrokem z prodlení od 24. 5. 1997 do 23. 7. 1997 a smluvní pokutou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od 24. 7. 1997 do zaplacení změnil tak, že výkon rozhodnutí částečně zastavil ohledně částky 27 000,- Kč s 14 % úrokem z prodlení od 24. 5. 1997 do 23. 7. 1997 a smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od 24. 7. 1997 do zaplacení (výrok I.). V zůstávající části téhož výroku – ohledně nákladů nalézacího řízení 9 630,- Kč – usnesení okresního soudu potvrdil (výrok II.). Oprávněné zároveň uložil zaplatit povinnému na nákladech řízení před soudy obou stupňů částku 5 831,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám zástupce povinného.

Oprávněná podala proti usnesení krajského soudu dovolání.

Podle § 241a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“) v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádá-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Z citovaných ustanovení Nejvyšší soud opakovaně dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzívní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod poř. č. 21, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31).

Napadené usnesení krajského soudu bylo dovolatelce (jejímu zástupci) doručeno dne 10. 12. 2008, propadná dvouměsíční lhůta tedy uplynula dne 10. 2. 2009. Dovolatelka podala dne 10. 2. 2009 tzv. blanketní dovolání, které však doplnila až po uplynutí stanovené lhůty podáním ze dne 31. 3. 2009 a dále po změně právního zástupce podáním ze dne 13. 1. 2010. Skutečnost, že tak učinila na základě výzvy soudu, je vzhledem k povaze lhůty bezvýznamná.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Dovolání bylo odmítnuto, povinnému, jenž by jinak měl na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, tyto náklady podle obsahu spisu nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2010

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru